PAPILDYTA: 2023-07-03 | Renginių: 41   || SKIRIAMA:  – vaikams,  – jaunimui,  – šeimoms,  – asmeninės rekolekcijos ir pan.,  – bendras renginys ar kita
|| INFORMACIJĄ SIŲSTI:
info@katalikai.lt | Informacijos schema

Kaip sutvarkyti informaciją prieš pateikiant

DĖMESIO!
Šioje svetainėje skelbiama tik krikščioniško pobūdžio (visų pirma - katalikų ar ekumeninių bendruomenių) vasaros renginių, skirtų visos Lietuvos ar vienos vyskupijos dalyviams (ar plačiau), esminė informacija (su nuorodomis į pirminę jų vietą).

Renginys turi būti atviras visai nurodytai auditorijai (ne vienos parapijos ar bendruomenės nariams), bet galimas ribotas dalyvių skaičius ir ribota laike išankstinė registracija.

Kam siųsti? info@katalikai.lt

Per kiek laiko informacija bus paskelbta (jei bus tinkamai parengta)? Tikimės per tris darbo dienas.

AR INFORMACIJA GALI BŪTI TIKSLINAMA: pirmą kartą pateiktus BŪTINĄ INFO*, antrą kartą galima patikslinti/pildyti. 

Informacijos planas (žr. kas jau paskelbta):

BŪTINA INFO

KAS SIUNČIA*: atsakingas asmuo, ką atstovauja, jo el.p ir tel.

PASKIRTIES GRUPĖ*: pasirinkite iš nurodytų SKIRIAMA grupių (puslapio viršuje) labiausiai artimą (bendras renginys; vaikams, jaunimui; šeimoms; asmeninės rekolekcijos ir pan.)

DATA*: Mėnesio nn–mm (arba mėnesio nn – mėnesio mm)

VIETA*: trumpai kur vyks (pilnai turi būti nurodoma išsamioje info)

PAVADINIMAS*: Esminis pavadinimas (detalės bus nurodomos išsamioje info).

STOVYKLOS PUSLAPIO ADRESAS: nuoroda į išsamų stovyklos pristatymą rengėjų interneto puslapyje.

KAS VEDA: trumpai. 

KAS ORGANIZUOJA/KVIEČIA*: bendruomenės pavadinimas ar pan. su nuoroda į jų puslapį internete.

GRAFINĖ INFO: renginio plakatas su esmine info – būtina data su metais (JPG formatu iki 300 kB). Jei grafinio plakato nėra – renginio/rengėjų/vietos LOGO/foto (ir horizontalus).

ESMINĖ INFO APIE REGISTRACIJĄ: ar būtina ir iki kada vyksta.

PAPILDOMA INFO

DALYVIAI: keli žodžiai ar sakinys, patikslinantys renginio auditoriją – kam renginys skirtas visų pirma.

VIDEO PRISTATYMAS: youtube ar mp4 (neužmiršti viršelio! Būtų skelbimas vietoje GRAFINĖS INFO).

RENGINIO PRISTATYMO LAPAS: išsami info (su atsakingais/kontaktiniais asmenimis ar pan.), tvarkingai sumaketuotas pdf ar word formatu, iki 500kB, jei ši info nėra paskelbta interneto puslapyje

...